Early Byzantine Period Corinthian Capitals from Kekova Island

Erdoğan ASLAN

Arkhaia Anatolika 1. Sayı

Arrival Date : 27.06.2018 | Acceptance Date : 09.08.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.3 | Release Date : 15.11.2018 18:20:59

Summary

Kekova Island located in the boundaries of the Demre District of Antalya. Surveys on Kekova Island revealed three settlements. In these settlements four churches were identified. There are many in this church liturgical stone work, but only in two churches, a total of eight Corinthian capital was found broken in most cases. The Corinthian capitals were subject to my work were first handled according to the place of the find, then five different groups were separated in terms of their stylistic features and dated from similar ones. All of the assessed Corinthian capital were dated between the second half of the 5th century AD and the first half of the 6th century AD.

Aslan 2015

E. Aslan, “2012-2013 Yılı Kekova Sualtı Araştırmalarında Bulunan Amphoraların Tipolojik Değerlendirmeleri”, Olba XXIII (2015), 321-369.   

Aydın 2014

A. Aydın, “Adana ve Mersin Müzeleri’ndeki Figürlü Başlıklar”, Olba XXII (2014), 369-391.

Baranaydın 2016

F. Baranaydın, Ayasuluk Tepesi Korinth Başlıkları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi,  İzmir, 2016.

Cumalıoğlu 2011

A. Cumalıoğlu, Hadrianoupolis ve Çevresi Geç Antik- Erken Bizans Mimari Plastik Örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2011.

Elton et al. 2009

H. Elton – M. Jackson – G. Mietke – J. Newhard – L. Özgenel – E. Twigger, “Alahan’da (ISAURYA) Bir Roma Kentinin Keşfi”, Olba XVII, (2009), 83-116.

Foss 1994

C. Foss, “The Lycian coast in the Byzantine age”, Dumbarton Oaks Papers, 48, (1994), 1-52.

Öztaşkın – Sertel 2017

G. K. Öztaşkın – S. Sertel, “Olympos Bizans Dönemi Sütun Başlıkları ve Kaideleri”, Ed. B. Yelda Olcay Uçkan. Olympos I 2000-2014 Araştırma Sonuçları, İstanbul, 2017, 79-116.

Öztürk-Çekilmez 2016

N. Öztürk – M. Çekilmez, “2014 Yılı Myra-Andriake Liman Yerleşimi C Kilisesi Kazı Çalışmaları”, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Vol. 35 (2016), 192-209.

Mert – Niewöhner 2010

İ. H. Mert – P. Niewöhner, “Blattkapitelle in Konya. Lykaonien zwischen Sidamaria und Binbirkilise” IstMitt 60 (2010), 373-410.

Radt 1988

W. Radt, Pergamon: Geschichte und Bauten Funde und Erforskung einer Antiken Metropole, Köln, 1988.

Söğüt – Taşkıran 2014

B. Söğüt – M. Taşkıran, “Stratonikeia’dan Augustus Dönemi Mısır Etkili Korinth Başlıkları” Olba XXII (2014), 189-211.

Tekinalp 2000

V. M. Tekinalp, Geç Antik Dönem Sonrasında ve Ortaçağ’da (M.S.4.-14. yy) Andriake Kenti. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2000.

Türker 2018

A. Ç. Türker, Byzantine Architectural Sculpture in Çanakkale, Research into the Early Chiristian and Byzantine Periods on the Valleys that reached the Hellespont I, İstanbul, 2018.

E. Aslan, “Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları”, Arkhaia Anatolika 1 (2018), 52-60. DOI: 10.32949/Arkhaia.2018.3

Share!