Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihini ve kültürel geçmişini aydınlatacak,  Anadolu kültürlerinin araştırılması, incelenmesi, belgelenmesi ve korunması ile kültürler arasındaki ilişkilerin yorumlanmasına yönelik akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Dergi, kronolojik olarak prehistorik dönemlerden başlayarak Tunç Çağı, Demir Çağı, Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi, Geç Antik Çağ, Bizans Dönemi ve Orta Çağ’ı kapsamaktadır. Bu bağlamda dergide, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Nümizmatik, Eskiçağ Tarihi, Eski Çağ Filolojisi ve Epigrafisi, Geç Antik, Bizans ve Orta Çağ Tarihi ile Sanatı, Arkeometri, Zooarkeoloji, Antropoloji, Mimarlık Tarihi, Koruma ve Onarım, Kültürel Miras ve ilgili alanlarda yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleler yayınlanmaktadır. 

Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır. Ayrıca dergi, Index Copernicus International (ICI) ve Open Academic Journals Index (OAJI) veri tabanlarında yer almaktadır.

 

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.