Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

Arkhaia Anatolika, Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi’nin ilgi sahasını tamamen Anadolu Arkeolojisi üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Asya ile Avrupa kıtası arasında bir köprü oluşturan Anadolu, tarih boyunca pek çok kültüre ev sahipliği yapmış, bunun sonucunda zengin bir kültür birikimine sahip olmuştur.

Arkhaia Anatolika Dergisi, uygarlığın gelişmesine öncülük eden Anadolu coğrafyasının tarihi ve kültürel geçmişini aydınlatacak akademik çalışmaların yayınlanmasına katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu bağlamda dergi, Antropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi, Nümizmatik, Erken Hristiyanlık, Doğu Roma (Bizans) Sanatı, Sualtı Arkeolojisi ve Arkeometri alanlarında yazılmış, özgün sonuçlar içeren makaleleri kapsamaktadır.

Arkhaia Anatolika Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index Copernicus International (ICI) ve OAJI (Open Academic Journals Index) tarafından taranmaktadır.

 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.