Açık Erişim

Arkhaia Anatolika, yayınlanmış tüm hakemli araştırmalara sınırsız erişim ve yeniden kullanım sağlayan bir Açık Erişim politikası benimsemiştir. Amaç, bilimsel bir dergide yayımlanmış ve hakem değerlendirmesi ile kalitesi güvence altına alınmış tüm bilimsel makalelerin hiçbir finansal, teknik ve yasal kısıtlama olmaksızın okunabilmesini ve dağıtılabilmesini sağlamaktır. Kabul edilen tüm makaleler derginin web sitesinde (arkhaiaanatolika.org) yıl boyunca ilgili sayıda (Cilt 6: Ocak-Aralık 2023) yayınlanır. Aralık ayı sonunda ilgili sayı tamamlanır. Arkhaia Anatolika tarafından yayınlanan tüm orijinal araştırma makaleleri, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir durumdadır. Okuyucular, Creative Commons’ın ticari olmayan atıf lisansı kapsamındaki yayınları kopyalamakta ve dağıtmakta özgürdür.

Arkhaia Anatolika Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/sign/signatures/

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

Telif Hakkı ve İzinler

Arkhaia Anatolika Dergisi yayınlanan makalelerin yazarlarından telif haklarını dergimize devretmelerini istemez. Yazarlar çalışmalarının telif hakkını saklı tutar. Makale yayına kabul edildikten sonra yazarlardan materyali yayınlama hakkına sahip olduklarını ve Arkhaia Anatolika'ya çalışmalarını çevrimiçi yayınlama izni verdiklerini doğrulayan bir telif hakkı sözleşmesi formu imzalamaları istenir. Bu lisans, başkalarının çalışmanızı ticari olmayan bir şekilde yeniden düzenlemesine ve geliştirmesine olanak tanır.

Arkhaia Anatolika Dergisi 2018-2022 yılları arası Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-SA 4.0) Lisansı hükümlerini benimsemiştir. Bu lisans uyarınca, yayınlanan makalelerin tamamı, atıf vermek ve aynı lisansı devam ettirmek kaydıyla ticari amaç haricinde kopyalanabilir, düzenlenebilir, dağıtılabilir ve yeniden kullanılabilir. Dergi 2023 yılından itibaren ise Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) Lisans koşullarını uygulamaya başlamıştır. Yazarlar, makalenin Arkhaia Anatolika'da yayınlanacağını ve herhangi bir yerde kullanıma, dağıtıma ve çoğaltmaya izin veren Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) Lisansı hükümleri uyarınca kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağını kabul ve beyan ederler. Makaleden uygun şekilde alıntı yapılması ve ticari amaçla kullanılmaması şartıyla CC BY-NC 4.0 kapsamında yayınlanan içeriğin daha fazla dağıtımı veya kullanımı, bibliyografik alıntıyı (yazar(lar), dergi, makale başlığı, cilt, sayı, sayfa numaraları ve DOI) içermelidir.

Bir yazı dergiye yayınlanmak üzere kabul edildiğinde, yazar(lar) telif hakkı sözleşmesini okur ve imzalı bir nüshasını dergi sistemine yükler (Telif Hakkı Anlaşması). Yazar(lar) bu sözleşme ile aşağıdaki maddeleri kabul etmektedir;

Telif Hakkı Bildirim Metni

Yazar(lar);

1. Yazarlar, çalışmalarının özgün olduğunu ve intihalden kaçındıklarını,

2. Tüm yazarların çalışmaya bireysel olarak katıldıklarını,

3. Tüm yazarların gönderilen makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,

4. Makalenin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanma aşamasında olmadığını,

5. Makalede yer alan metin, şekil ve dokümanların başka kişilerin telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, CC BY-NC lisansı kapsamında çalışmalarını dergiye göndererek aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

1. Yayımlanan makalenin telif hakları yazarına aittir.

2. Yazarlar, Arkhaia Anatolika Dergisi’ne, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.

3. Yazarlar, orijinal yazarları ve atıf bilgilerini belirtmek koşuluyla, makaleyi herhangi bir üçüncü kişiye serbestçe kullanma hakkı verir.

4. Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın eserinin bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.

5. Makaleyle ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

 

Arkhaia Anatolika Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC (2023 - ........)

                                                                                           CC BY-NC-SA (2018 - 2022)

Lisans: CC BY-NC

Gömülü Lisanslar: Evet. Arkhaia Anatolika Dergisi makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.

Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.

Açık Erişime Başlama Tarihi: 2018

OAI:

LOCKSS:

CLOCKSS:

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayınlanan tüm makalelerin tam metinlerine http://www.arkhaiaanatolika.org adresinden anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir ve CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.

Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.

Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:

Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.

Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.

• Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Paylaş!