Arkhaia Anatolika

Anadolu Arkeolojisi Araştırmaları Dergisi

The Journal of Anatolian Archaeological Studies

 

Kurucu ve Yayın Sahibi
Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

 

Baş Editör
Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER
ORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya, TR (e-mail: zgider@gmail.com)

 

Editör Yardımcıları

 Prof. Dr. Aytekin BÜYÜKÖZERORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya, TR (e-mail: aytekinbuyukozer@gmail.com)

 Doç. Dr. Volkan YILDIZORCID logo

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Manisa, TR (e-mail: vyildiz45@gmail.com)

      Dr. Öğr. Üyesi Güray ÜNVERORCID logo

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Muğla, TR (e-mail: gurayunver@gmail.com)

 

Türkçe Dil Editörü

   Doç. Dr. F. Gülden EKMENORCID logo

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Zonguldak, TR (e-mail: fguldenekmen@beun.edu.tr)

 

İngilizce Dil Editörü

    Dr. William BRUCEORCID logo

The University of Kansas, Department of Classics, College of Liberal Arts and Sciences, Wescoe, RM 1034, Kansas, USA (e-mail: wbruce@ku.edu)

 

Etik Editörü

   Prof. Dr. Çiler ÇİLİNGİROĞLUORCID logo

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir, TR (e-mail: ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr)

 

İstatistik Editörü

    Havva ÖZGÜNORCID logo

Yazım Desteği Akademik Yayıncılık ve Danışmanlık, Ankara, TR (e-mail: info@yazimdestegi.com) 

 

Sosyal Medya Editörü

   Arş. Gör. D. Ozan TOZLUCAORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya, TR (e-mail: ozantozluca89@gmail.com) 

   Arş. Gör. Serdar BAĞLIBELORCID logo

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Hatay, TR (e-mail: serdarbaglibel@gmail.com) 

 

Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Zeliha GİDER BÜYÜKÖZERORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya, TR (e-mail: zgider@gmail.com)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM ORCID logo

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara, TR (e-mail: tayfun1961@gmail.com) 

Prof. Dr. R. R. R. SMITH

Oxford University, Lincoln Professor of Classical Archaeology and Art, Oxford, UK (e-mail: bert.smith@classics.ox.ac.uk)

Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN ORCID logo

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara, TR (e-mail: haruntaskiran@gmail.com)

Prof. Dr. Nicholas D. CAHILLORCID logo

University of Wisconsin-Madison, Department of Art History, Madison, ABD (e-mail: ndcahill@wisc.edu)

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN ORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü (emekli), Konya, TR (e-mail: rozgan@hotmail.com)

Prof. Dr. Andreas SCHACHNERORCID logo

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, İstanbul, TR (e-mail: Andreas.Schachner@dainst.de)

Prof. Dr. Mustafa ADAKORCID logo

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, TR (e-mail: madak@akdeniz.edu.tr)

Prof. Dr. Bedia Yelda OLCAY UÇKANORCID logo

Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir, TR (e-mail: byolcay@anadolu.edu.tr)

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ertekin M. DOKSANALTIORCID logo

Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya, TR (e-mail: ertekin96@selcuk.edu.tr)

Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLTORCID logo

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Isparta, TR (e-mail: bilgehurmuzlu@sdu.edu.tr)

Prof. Dr. Çiler ÇİLİNGİROĞLU ORCID logo

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir, TR (e-mail: ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr)

Prof. Dr. B. Tolga UYARORCID logo

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Nevşehir, TR (e-mail: btolgauyar@gmail.com)

Prof. Dr. William AYLWARD

University of Wisconsin-Madison, Department of Classical and Ancient Near Eastern Studies, Madison, ABD (e-mail: aylward@wisc.edu) 

Prof. Dr. Felix J. PIRSON ORCID logo

Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, İstanbul, TR (e-mail: Felix.Pirson@dainst.de)

Prof. Dr. Christof BERNS ORCID logo

Universität Hamburg, Fakultät für Geisteswissenschaften, FB Kulturwissenschaften, Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes, Hamburg, DE (e-mail: christof.berns@uni-hamburg.de)

Prof. Dr. Jeroen POBLOME ORCID logo

KU Leuven, Faculty of Arts, Department of Archaeology, Leuven, BE (e-mail: jeroen.poblome@kuleuven.be)

Prof. Dr. Thekla SCHULZ-BRIZE

Technische Universität Berlin, Institut für Architektur, Fachgebiet Historische Bauforschung Masterstudium Denkmalpflege, Berlin, DE (e-mail: thekla.schulz-brize@tu-berlin.de)

Prof. Dr. Michael C. HOFF ORCID logo

University of Nebraska-Lincoln, Department of Art and Art History, Lincoln, ABD (e-mail: mhoff1@unl.edu)

Prof. Dr. Olivier HENRY ORCID logo

Université Lumière Lyon2, Histoire de l'art et archéologie, Laboratoire HiSoMA, Lyon, FR (e-mail: olivier.henry@univ-lyon2.fr)

Doç. Dr. Erim KONAKÇI ORCID logo

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir, TR (e-mail: erim.konakci@idu.edu.tr)

Doç. Dr. Ali OZAN ORCID logo

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli, TR (e-mail: aliozan@pau.edu.tr)

Doç. Dr. Erkan ALKAÇ ORCID logo

Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Mersin, TR (e-mail: ealkac77@gmail.com)

Doç. Dr. Görkem KÖKDEMİR ORCID logo

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara, TR (e-mail: Gorkem.Kokdemir@ankara.edu.tr)

Doç. Dr. Elif KOPARAL ORCID logo

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul, TR (e-mail: elif.koparal@msgsu.edu.tr)

Doç. Dr. Erkan DÜNDAR ORCID logo

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya, TR (e-mail: dundarerkan@gmail.com)

Doç. Dr. Burak TAKMER ORCID logo

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, TR (e-mail: buraktakmer@akdeniz.edu.tr)

Doç. Dr. Ebru N. AKDOĞU ARCA ORCID logo

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Antalya, TR (e-mail: ebruakdogu@akdeniz.edu.tr)

Doç. Dr. H. Ayça TİRYAKİ TÜRKMENOĞLU ORCID logo

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul, TR (e-mail: aycatir@istanbul.edu.tr)

Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN ORCID logo

Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Denizli, TR (e-mail: gokcenko@gmail.com)

Doç. Dr. Ahmet İhsan AYTEK ORCID logo

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Burdur, TR (e-mail: aytek@mehmetakif.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZHAN ORCID logo

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanakkale, TR (e-mail: tolgaozhan@comu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Alper Yener YAVUZ ORCID logo

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Burdur, TR (e-mail: alpyeneryavuz@mehmetakif.edu.tr)

 

Paylaş!