ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Yayın Etiği İlkeleri

Arkhaia Anatolika Dergisi, bilimsel yayın alanına yüksek kaliteli çalışmaların eklenmesini sağlamak için katı etik politikalarla birlikte titiz bir çift taraflı kör hakem değerlendirme süreci uygular. Arkhaia Anatolika, etik konularda en iyi uygulamaları takip etmekte ve yayın hatalarının önlenmesi konusunda önemli sorumluluk almaktadır. Yayın sürecine dâhil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere uyması büyük önem taşımaktadır. Arkhaia Anatolika Dergisi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine uymaktadır. Arkhaia Anatolika, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkelerini benimsemiştir. Ayrıca Türkiye Editörler Çalıştayı Kararlarına da uymayı taahhüt eder.

Basın Kanunu (Ulusal Mevzuat)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Ulusal Mevzuat)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Ulusal Mevzuat)

Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri (Uluslararası Kriterler) 

Türkiye Editörler Çalıştayı (Ulusal Kriterler)

Tekrar Yayın

Arkhaia Anatolika Dergisi’ne gönderilen makaleler, orijinal bir çalışmayı içermeli ve sözlü, poster veya özet formatları dışında başka bir dergi veya kitapta yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Mükerrer yayınlar asla kabul edilemez. Editör bu tür makaleyi incelemeden geri gönderir. Bundan sonra editör, tekrar yayına teşebbüs eden yazara belli bir süre ambargo uygulayabilir, yazarın daha önce yayın yaptığı dergiyi bilgilendirebilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte uygulayabilir. 

Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak gönderilmesi

Yazarlar aynı makaleyi aynı anda birden fazla dergiye gönderemezler. Editör, olası eşzamanlı gönderimi öğrenirse, makaleyi alan diğer editör(ler)e danışma hakkını saklı tutar. Ayrıca editör, makaleyi incelemeden iade edebilir veya incelemeleri dikkate almadan reddedebilir veya bu kararı ilgili diğer editör(ler)le tartışarak alabilir ve yazarlardan belli bir süre makale başvurusu kabul etmemeye karar verebilir. Ayrıca yazarların işverenlerine yazabilir veya bu tedbirlerin hepsini birlikte hayata geçirebilir.

İntihali Engelleme Amaçlı Kontrol

İntihal, başka birinin sözlerinin, fikirlerinin, buluşların, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin, daha önce tamamlanmış araştırmaların bir bölümünün ya da tümünün size ait olduğunu düşünmeye sevk edebilecek şekilde yetkisiz ve onaysız kullanımıdır. İntihal, bir yazarın kendi çalışmalarından aldığı metin bölümlerinin, uygun şekilde atıfta bulunulmadan yeniden kullanılması biçiminde de olabilir. İntihalden kaçınmanın anahtarı, makaleden önceki çalışmalara uygun atıf ve alıntı yapmaktır. Bilimsel literatürde alıntılar şekil olarak farklılık gösterse de işlevleri aynıdır; diğer bir deyişle, sunulan bilgilerin orijinal kaynağına işaret etmektir.

Arkhaia Anatolika Dergisi, bilerek ya da bilmeyerek yapılan, etik olmayan herhangi bir kopyalama veya intihal eylemine kesinlikle karşıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen tüm makaleler, Turnitin yazılımı kullanılarak intihal açısından çapraz kontrolden geçirilir. %15'in altındaki bir metin benzerliği (bibliyografya hariç) dergi tarafından kabul edilir ve >%25'lik bir benzerlik yüksek intihal yüzdesi olarak kabul edilir. Ancak %15 benzerlik olması durumunda bile, atıf ve alıntı usulünce yapılmamışsa yine intihal söz konusu olabilir. Bu açıdan atıf ve alıntı kuralları yazar tarafından bilinmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkâr edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. İncelemenin ilk aşamalarında intihal olduğu tespit edilen yazılar reddedilir ve dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmez. Yayınlandıktan sonra intihal tespit edilirse Dergi inceleme yapar. Makalenin kabul edilebilir sınırların ötesinde intihal olduğu tespit edilirse, dergi yazarın Enstitü / Yüksekokul / Üniversite ve varsa Fon Kuruluşu ile iletişime geçecektir. İntihalin boyutunun belirlenmesi üzerine makale resmi olarak da geri çekilebilir. Okur, hakem ve editörlerimizin intihal şüphelerini ilgili editörle iletişime geçerek veya info@arkhaiaanatolika.org adresine e-posta göndererek bildirmelerini bekliyoruz.

Görüntü Manipülasyonu ve Sahtecilik

Araştırma verilerinin görüntü olarak toplandığı veya sunulduğu durumlarda, bu görüntüleri değiştirmek bazen elde edilen sonuçları veya bunların önemini yanlış gösterebilir. Görselleri değiştirmek için meşru nedenler olabileceğinin farkındayız, ancak yazarların, sonuçlarının tahrif edilmesine, fabrikasyona veya yanlış beyanına yol açacağı durumlarda görselleri değiştirmekten kaçınmasını bekliyoruz.

Düzeltme

Arkhaia Anatolika, yayınlanan makalenin yazarları veya bir okuyucu tarafından hatalar konusunda uyarılabilir. Yazarlar dergi yönetimini uyardıysa, mümkün olan en kısa sürede bir düzeltme (erratum) yapılacaktır. Bir okuyucu dergi yönetimini uyardıysa, bir yazım hatası bildiriminin uygun olup olmadığını görmek için yazarla iletişime geçilecektir. Bir makale için düzeltme ile ilgili kararlar, COPE ve ICJME yönergelerine uygun olarak verilecektir.

Geri Çekme

Yayınlanan bir makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar söz konusuysa ve/veya bilimsel sahtekarlık, intihal, telif hakkı ihlali, mükerrer yayın veya diğer ciddi ihlallerin teyidi varsa ve bu hatalar yayınlandıktan sonra fark edilirse, makale geri çekilecektir. Geri çekme bildirimi yazarların kendileri veya Baş Editör tarafından yazılabilir.

Yazarlar ve kurumlar, gerekçeleri geri çekme kriterlerini sağlıyorsa makalelerinin geri çekilmesini talep edebilirler. Editörler veya Yayın Kurulu, geri çekmenin uygun olduğu sonucuna varabilir. Her durumda, geri çekme, eylemin nedenini ve karardan kimin sorumlu olduğunu belirtmek gerekir. Bir makale için geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili kararlar, COPE ve ICJME yönergelerine uygun olarak verilecektir.

Etik İhlal Bildirimleri

Okurlar, Arkhaia Anatolika Dergisi’nde yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiklerinde ya da editoryal içerik ile ilgili (intihal, yinelenen makaleler vb.) herhangi bir şikayetleri olduğunda editor@arkhaiaanatolika.org veya info@arkhaiaanatolika.org adresine e-posta göndererek bildirimde bulunabilirler. Başvurulara hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapılacaktır.

Editöryal Gizlilik Yükümlülüğü

Editörler veya yayın kurulu üyeleri, gönderilen bir yazı hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler ve uygun olduğu şekilde diğer editör danışmanları dışında hiç kimseye ifşa etmemelidir. Editör, ilgili yazarlar ve hakemlerle aksi kararlaştırılmadıkça, dergiye gönderilen tüm materyallerin ve hakemlerle yapılan tüm iletişimlerin gizliliğini korumalıdır. İstisnai durumlarda, editör, şüpheli araştırma suistimalini araştırmak için gerekli gördüğü durumlarda sınırlı bilgileri diğer dergilerin editörleri ile paylaşabilir. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan bir editörün kendi araştırmasında kullanılmamalıdır.

Bilimsel Suistimal İddiaları-Şüpheleri

Dergi editörleri olası tüm suistimalleri ciddiye alır. Editörler, yazarlar veya okuyucular, bir gönderideki açıklamanın veya yayınlanan bir makalenin akademik bir sahtekarlık, araştırma suiistimali veya yayın hatası teşkil edebileceğini tespit etmeleri halinde endişelerini dergiye iletebilirler. Suistimal iddiaları, ilgililerin derginin içinden veya dışından olmasına veya söz konusu sunumun yayın öncesi veya sonrası olmasına bakılmaksızın azami ciddiyetle ele alınacaktır. Dergiye bir iddiada bulunulursa, editör sorunun nasıl ele alınacağına ilişkin COPE yönergelerini izleyecektir.

Arkhaia Anatolika, aşağıda listelenen veya benzeri suistimal iddialarıyla karşılaştığında COPE yönergelerini uygulamaya kararlıdır.

• İntihal

• Yazar katkılarıyla ilgili iddialar

• Yinelenen gönderim/yayın

• Araştırma standartları ihlalleri

• Akran değerlendirmesi sürecinin manipülasyonu

• Görüntülerin uygunsuz şekilde kopyalandığı/değiştirildiği iddiaları

• Yazar değişikliği talepleri

• Açıklanmayan çıkar çatışmaları

Şikayet Prosedürü

Bu prosedür, Arkhaia Anatolika Dergisi’nin veya yazı kadromuzun sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili şikayetler için geçerlidir. Şikayetler, iyileştirme için bir fırsat ve teşvik sağlayabilir. Bu nedenle şikayetlere hızlı, nazik ve yapıcı bir şekilde yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

Şikayet, Arkhaia Anatolika Dergisi’nin veya yazı işleri ekibimizin sorumluluğunda olan içerik, prosedürler veya politikalarla ilgili olmalıdır. Şikayetler doğrudan editor@arkhaiaanatolika.org adresine e-posta ile gönderilebilir. Şikayetlerin tamamı gizli olarak ele alınacaktır. Editör, şikayetlerle ilgili COPE akış şemasında belirtilen prosedürü takip eder.

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde şikayetler merkezi bir ekip tarafından koordine edilir ve bireysel şikayetler en uygun personel tarafından ele alınır. Eğer sorun çözülmezse üst makama iletilir.

• Tüm şikayetler öncelikle şikayet ekibimiz tarafından incelenecektir.

• Bu ekip, şikayeti ilgili yazı işleri veya yayın ekibine yönlendirecektir.

• Bu ilk yanıtın yetersiz kalması durumunda, şikayet sahibi şikayetinin daha kıdemli bir ekip üyesine iletilmesini talep edebilir.

• Şikayetçi memnun kalmazsa, şikayetler, kararı nihai olan Baş Editör'e iletilebilir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz

Yazarlar, Arkhaia Anatolika tarafından değerlendirilen yazılar için Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine itiraz etme hakkını saklı tutar. Yazarlar çalışmalarının değerlendirme sonucuna ilişkin itiraz gerekçelerini editor@arkhaiaanotolika.org adresine göndermelidir. İtirazlar Yayın Kurulu tarafından incelenir ve en geç bir ay içinde yazarlara olumlu veya olumsuz yanıt verilir. Yazarların itirazları olumlu bulunursa yayın kurulu yeni hakemler atar ve değerlendirme sürecini yeniden başlatır.

Çıkar Çatışmaları

Çakışan çıkarlar, bir çalışmanın sunumu, gözden geçirilmesi veya yayınlanması üzerinde uygunsuz bir etki oluşturduğu algılanabilecek durumlardır. Bunlar mali, mali olmayan, profesyonel, sözleşmeye dayalı veya doğası gereği kişisel olabilir.

Arkhaia Anatolika editörleri, yazıların yakın çalışma arkadaşları tarafından değerlendirilmesi konusunda çıkar çatışmalarından kaçınırlar. Kapsayıcı ilke, bir makalenin, bir yazarın makaleyi yöneten editörle olan ilişkisi nedeniyle avantajlı veya dezavantajlı olmaması gerektiğidir. Bir makalenin yazarı, normalde gönderiyi ele alacak olan yardımcı editörün eski veya mevcut bir yüksek lisans öğrencisi, danışmanı, meslektaşı veya ortak yazarı olduğunda, diğer yardımcı editör makalenin değerlendirmesini yapacaktır. Yardımcı editörün reddedilmesine yol açabilecek diğer koşullar, yazarla yakın kişisel ilişki (yukarıdaki listede yer almayan) veya bir editörün kendi araştırmasıyla doğrudan ve eleştirel bir şekilde bağlantılı olan bir gönderidir.

Arkhaia Anatolika Dergisi’nin editörlerden, dergi personeli üyelerinden veya yayın kurulundan gelen başvuruların objektif ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi için beyan edilmiş bir süreci vardır. Derginin Editörleri ve Yayın Kurulu Üyeleri tarafından yazılan orijinal araştırma makaleleri, en az iki iç hakem ve en az iki dış hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik sürecinden geçer. Bu süre zarfında o editörler dergi sistemine giriş yapamaz, kullanıcı hesapları devre dışı bırakılır.

Editör, kendisinin yazdığı veya aile üyeleri veya meslektaşları tarafından yazılan veya editörün ilgi duyduğu ürün veya hizmetlere ilişkin kararlara dahil olmamalıdır. Ayrıca, bu tür bir gönderim, derginin tüm olağan prosedürlerine tabi olmalı, akran değerlendirmesi, ilgili yazar/editör ve onların araştırma gruplarından bağımsız olarak ele alınmalıdır. Editör, yazarlar ve hakemler tarafından olası çıkar çatışmalarının ifşasına ilişkin COPE ve ICMJE yönergelerini uygulayacaktır.

Özel Sayı Yayımlama Politikası

Arkhaia Anatolika Dergisi’nde Yayın Kurulu’nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makaleler önce Editöryal ön incelemeye tabi tutulur. Sonra derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik taraması yapılır. Bu aşamalardan sonra çift taraflı kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur.

Paylaş!