Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’nde Sürdürülen Yapı Programı

Deniz Berk TOKBUDAK

Arkhaia Anatolika 5. Sayı

Geliş Tarihi : 10.02.2022 | Kabul Tarihi : 18.03.2021

DOI : 10.32949/Arkhaia.2022.47 | Yayın Tarihi : 5.4.2022 17:08:04

Öz

Görsel anlamda İmparatorluk Dönemi Roma’sını, Cumhuriyet Dönemi’nden ayıran en belirgin faktör, eyaletlerde izlenen yapı programında görülmektedir. Cumhuriyet Dönemi’nde, ele geçirilen topraklar publicanusların (vergi mültezimleri) talep ettiği ağır vergilerden ötürü sistematik biçimde sömürülmektedir. Augustus ile başlayan imparatorluk döneminde ise talan siyasetinin terkedildiği ve eyaletlerde kimi zaman anıtsal olmak üzere kapsamlı bir yapı programına başlandığı görülmektedir. Bu politika Augustus’un ardılları tarafından da sürdürülmüştür. Bu çalışmada imparatorluğun ikinci hanedanının kurucusu Vespasianus Dönemi’nde Küçük Asia’da sürdürülen yapı faaliyetleri incelenmektedir. Vespasianus, Nero’nun ölümüyle başlayan iç savaştan galip gelmiş ve hükümdar olmuştur. Ancak imparatorluk bu sırada intizamını kaybetmiş, siyasi ve ekonomik olarak hırpalanmıştır. Devletin hazinesi boşalmış, ordular Germania ve Afrika’da isyana kalkışmışlardır. İç savaş başkent Roma’ya da sıçramış ve kentin önemli bir bölümü tahrip olmuştur. Tecrübeli bir komutan ve yönetici olan Vespasianus aldığı çeşitli önlemler ile imparatorluğu tekrar ayağa kaldırmayı başarmış, başkenti yeniden inşa ettirmiştir. Ancak yaşanan siyasi ve ekonomik çalkantı Küçük Asia’daki yapı faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Çalışma kapsamında Küçük Asia’nın, Asia, Galatia, Kappadokia, Bithynia-Pontus, Lykia-Pamphylia ve Kilikia eyaletlerinde Vespasianus Dönemi’ne tarihlendirilen 21 kamu yapısı incelenmiş ve bunların çoğunun mevcut olduğu, genişletme ve onarım ile kullanılmaya devam edildiği, yeni yapı faaliyetinin kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu tespitte dönemin koşullarının da etkili olabileceği düşünülmekte bu nedenle Vespasianus Dönemi’nde Küçük Asia’da izlenen yapı faaliyetlerinin kısıtlı olduğu savunulmaktadır.

Abbasoğlu, H. (1983). Pamphylia Bölgesi Roma Devri Hamamları. [Yayımlanmamış Doçentlik Tezi], İstanbul Üniversitesi.

Abbasoğlu, H. (2001). The Founding of Perge and Its Development. D. Parrish (Ed.). Urbanism in Western Asia Minor. New Studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Perge and Xanthos (ss. 172-189). JRA Suppl. 45,

Adak, M. (2001). Epigraphische Mitteilungen aus Antalya VII: Eine Bauinschrift aus Nikaia. EpigAnat. 33, 175-177.

Adak, M. ve Tüner, N. (2004). Neue Inschriften Aus Olympos und Seinem Territorium I. Gephyra I, 53-65.

Adak, M. ve Wilson, M. (2012). Das Vespasiansmonument von Döşeme und die Gründung der Doppelprovinz Lycia et Pamhphylia. Gephyra 9, 1-40.

AE 1898 = Cagnat, R. (1899). L’Année Épigraphique, 1998. Presses Universitaires de France.

AE 1963 = Merlin, A. (1964). L’Année Épigraphique, 1963. Presses Universitaires de France.

AE 1973 = Gage, J., Leglay, M., Pflaum, H.G. ve Wuilleumier, P. (1976). L’Année Épigraphique, 1973. Presses Universitaires de France.

Akçay, B. (2007). Perge Güney Hamamı Heykeltraşlık Eserleri. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Üniversitesi.

Akok, M. (1970). Antalya Şehri içindeki Hadriyan kapısının mimari kuruluşu ve restorasyonu. TürkArkDerg. 19(1), 37-54.

Alzinger, W. (1970). Ephesos. B. Archaologischer Teil, PWSup 12, 1608-1611.

Alzinger, W. (1972). Die Ruinen Von Ephesos. Koska.

Balland, A. (1981). Fouilles de Xantos Tom VII: Inscriptions d’époque impériale du Létoon. Klincksiek.

Bayburtluoğlu, C. (2003). Yüksek Kayalığın Yanındaki Yer: Arykanda. Homer Kitabevi.

Baz, F. (2016). Pamphylia’nın İlk Neokoros Unvanının Perge’ye Verilmesi Hakkında Düşünceler. B. Takmer, E. N. Akdoğu Arca ve N. Gökalp Özdil (Ed.). Vir Doctus Anatolicus: Studies in Memory of Sencer Şahin (ss. 134-147). Kabalcı Yayıncılık.

Bean, G. E. (1954). Notes and Inscriptions from Caunus. JHS 73, 85-110.

Bean, G. E. ve Mitford, T. B. (1962). Sites Old and New in Rough Cilicia. AnatSt 12, 185-217.

Bean, G. E. ve Mitford, T. B. (1970). Journeys in Rough Cilicia. Hermann Böhlaus Nachf.

Benndorf, O. (1906). V. Erzstatue eines griechischen Athleten. Ephesos 1, 181-204.

Benndorf, O. ve Niemann, G. (1884). Reisen in Lykien und Karien. Druck und Verlag.

Bennet, J. (1997). Trajan: Optimus Princeps. Routledge.

Birley, A. R. (2000). Hadrian to the Antonines. A. K. Bowman, P. Garnsey ve D. Rathbone (Ed.), The Cambridge Ancient History (ss. 132-195). Cambridge University Press.

Brilliant, R. (1967). The Arch of Septimius Severus in the Roman Forum. Penn State University Press.

Burrell, B. (2004). Neokoroi: Greek Cities and Roman Emperors. Brill.

Cavalier, L. (2005). Architecture romaine d’Asie Mineure: les monuments de Xanthos et leur ornementation. Scripta Antiqua.

CIL III = Mommsen, Th. (1853). Corpus Inscriptionvm Latinarvm, III. Vieweg.

Coulton, J. J. (1983). The Buildings of Oinoanda. PCPS 29, 1-20.

Coulton, J. J. (2012). The Balboura Survey and Settlement in Highland Southwest Anatolia. The British Institute of Archaeology at Ankara.

Cousin, G. ve Diehl, C. (1886). Inscriptions de Cadyanda en Lycie, BCH 10, 39-65.

Çörtük, U. (2012). Kaunos Liman Agorası Anıtları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ege Üniversitesi

Çulpan, C. (1975). , Türk Taş Köprüleri: Ortaçağdan Osmanlı Devri Sonuna Kadar. Türk Tarih Kurumu.

des Courtils, J. (1994). Nouvelles données sur le rempart de Xanthos. RÉA 96, 285-298.

Dmitriev, S. (2005). City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor. Oxford University Press.

Eck, W. (1982). Jahres – und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139, Chiron 12, 281-362.

Eck, W. (1983). Jahres – und Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139, Chiron 13, 147-238.

Eck, W. (1998).The Age of Augustus. Blakwell Publishing.

Eck, W. (2008). Die Bauinschrift der neronishcen Thermen in Patara. Zur methodischen Auswertung einer partiell eradierten Inschrift. ZPE 166, 269-275.

Eck, W. (2012). Der Anschluss Der Kleinasiatischen Provinzen an Vespasian und Ihre Restrukturierung Unter Den Flaviern. L.C. Colognesi ve E.T. Scandone (Ed.) Vespasiano e l’impero dei Flavi: Atti de Convegno, Roma, Palazzo Massimo, 18-20 novembre 2009 (ss. 27-44). L’erma di Bretschneider.

Erol, A. (1999). Aiolia, İonia, Karia, Lykia, Pisidia, Pamphylia, Kilikia Bölgesi Çeşme Yapıları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi.

Fagan, G. G. (1999). Bathing in Public in the Roman World. The University of Michigan Press.

Farnum, J. H. (2005). The Positioning of the Roman Imperial Legions. BAR Publishing.

Farrington, A. (1995). The Roman Baths of Lycia: An Architectural Study. The British Institute of Archaeology at Ankara.

Fellows, C. (1840). An Account of Discoveries in Lycia. Richard and John E. Taylor.

Foss, C. (1979). Ephesus After Antiquity. Cambridge University Press.

French, D. (2012). Roman Roads & Milestones of Asia Minor Vol. 3: Milestones Fasc. 3.2 Galatia. The British Institute of Archaeology at Ankara.

French, D. (2014a). Roman Roads & Milestones of Asia Minor Vol. 3: Milestones Fasc. 3.5 Asia. The British Institute of Archaeology at Ankara.

French, D. (2014b) Roman Roads & Milestones of Asia Minor Vol. 3: Milestones Fasc. 3.6. Lycia et Pamphylia. The British Institute of Archaeology at Ankara.

Friesen, S. J. (1993). Twice Neokoros: Ephesus, Asia and the Cult of the Flavian Imperial Family. Brill.

Gider-Büyüközer, Z (2013). Karia Bölgesi Dor Mimarisi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Selçuk Üniversitesi. 

Görkay, K. (2017). Zeugma Lejyon Yerleşkesi: Yeni Araştırmalar, Sonuçlar ve Ön Değerlendirmeler. Anadolu/Anatolia 43, 147-178.

Grant, M. (1978). The History of Rome. Faber & Faber.

Gülbay, O. (2009). Anadolu’da İmparator Hadrianus Dönemi İmar Faaliyetleri. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi.

Hall, A. S. (1983). The Oenoanda Survey (1974-1982). Araştırma Sonuçları Toplantısı 1, 145-151.

Heberdey, R. (1898). Vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos II. ÖJh 2, 53-82.

Heberdey, R. (1902). Vorlaufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos V. ÖJh 5, 53-66.

Henderson, B. W. (1927). Five Roman Emperors: Vespasian, Titus, Domitian, Nerva, Trajan 69-117. Cambridge University Press.

Hopkins, K. (1980). Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C. – A.D. 400). JRS 70, 101-125.

I. Arykanda = Şahin, S. (1994). Die Inscriften von Arykanda, Bd. 48. R. Habelt.

I. Ephesos = Börker, C. ve Merkelbach, R. (1979). Die Inschriften von Ephesos, Teil 2: Nr. 101 – 599, Bd. 12. R. Habelt.

I. Ephesos = Engelmann, H., Knibbe, D. ve Merkelbach, R. (1980). The Inscriften von Ephesos, Teil 4: Nr. 1001-1445, Bd. 14. R. Habelt.

I. Perge = Şahin, S. (1999). Die Inschriften von Perge, Teil 1: Vorrömische Zeit, frühe und hohe Kaiserzeit, Bd. 54. R. Habelt.

I. Pessinous = Strubbe, J. (2005). The Inscriptions of Pessionous, Bd. 66. R. Habelt.

I. Side = Nollé, J. (1993). Geschichte und Zeugnisse. Teil 1: Geographie – Geschichte – Testimonia Griechische und lateinische Inschriften (1-4), Bd. 43. R. Habelt.

I. Smyrna = Petzl, G. (1987). Die Inschriften von Smyrna. Teil 2.1, Bd. 24.1. R. Habelt.

IGR III = Cagnat, L. ve Lafaye G. (1906). Inscriptiones Graecae Ad Res Romanas Pertinentes, III. "L’ERMA" di Bretschneider.

IGR IV = Lafaye, G. (1927). Inscriptiones Graecae Ad Res Romanas Pertinentes, IV. "L’ERMA" di Bretschneider.

Işık, C. (1994). Kaunos: Liman Agorası, Çeşme Binası. Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Işık, F. (2011). Patara: Lykia Soyunun Başkenti. Scala.

İnan, J. (1980) Perge Kazısı ve Onarımı. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 5-9.

İnan, J. (1983a). Perge Kazısı 1982 Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı 5, 199-207.

İnan, J. (1983b). Perge Kazısı 1981 Çalışmaları. TürkArkDerg. 26.2, 1-65.

İnan, J. (1985). Perge Kazısı 1984 Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı 7, 397-421.

İnan, J. (1990). Eine Hellenisticshe Tänzerin aus Perge. Akten des XIII. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie Berlin 1988 (ss. 347-348). P. von Zabern.

İplikçioğlu, B. (2006). Zwei Statthalter vespasianischer Zeit und die „Große“ Therme in Inschriften Von Olympos (Lykien). AnzWien 141(2), 75-81.

İşkan–Işık, H., Eck, W. ve Engelmann, H. (2008). Der Leuchttrum Von Patara und Sex. Marcius Priscus Als Statthalter Der Provinz Lycia von Nero Bis Vespasian. ZPE 164, 91-121.

İzmirligil, Ü. ve Özhanlı, M. (2007). Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı 29(3), 567-579.

Jones, A. H. M. (1950). The Aerarium and the Fiscus. JRS 40, 22-29.

Kähler, H. (1939). Triumphbogen (Ehrenbogen), Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Zweite Reihe 7(1) , C. VII.A.1 (ss. 373-493). Alfred Druckenmuller.

Karwiese, S. (1998). 1996 Yılında Ephesos’da Yapılan Kazı, Onarım ve Araştırma Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı 19(1), 729-745.

Keil, J. (1933). XVII. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Ephesos, ÖJhBeibl. 28, 5-44.

Keil, J. ve Wilhelm, A. (1931). Monumenta Asiae Minoris Antique, III. Manchester University Press.

Koçak, M. ve Erkoç, S. (2016). Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından Biri Üzerine Gözlemler. M. Koçak, E. Dündar, Ş. Aktaş ve S. Erkoç (Ed.) Havva İşkan’a Armağan: Lykiarkhissa Festschrift für Havva İşkan (ss. 371-392). Ege Yayınları.

Kokkinia, C. (2011). Games vs. Buildings as Euergetic Choices. K. Coleman ve J. Nelis-Clément (Ed.) L’Organization Des Spectacles Dans Le Monde Romain (ss. 98-130). Fondation Hardt.

Kökmen-Seyirci, H. (2017). Ksanthos Güney Kent Kapısı ve Evreleri, Adalya 20, 181-212.

Levick, B. (1999). Vespasian. Routledge.

Mackay, T. S. ve Mackay P. A. (1969) Inscriptions from Rough Cilicia East of the Calycadnus, AnatSt 19, 139-142.

Macmullen, R. (1959). Roman Imperial Building in the Provinces. HSCP 64, 207-235. https://doi.org/10.2307/310942

Magie, D. (1950). Roman Rule in Asia Minor. Princeton University Press.

Malkoç, İ. (1992). Kadyanda Antik Kenti 1992 Yılı Çevre Düzenlemesi ve Kurtarma Kazısı. IV. Müze Kurtarma Kazıları Semineri 26-29 Nisan 1993 Marmaris, 83-95.

Mansel, A. M. (1963). The Ruinen von Side. Walter de Gruyter.

Mansel, A. M. (1964). Side’deki Vespasianus Anıtı. Belleten 110(28), 198-208.

Mansel, A. M. (1970). 1969 Perge Kazılarına Dair Önrapor, TürkArkDerg. 18(2), 129-135.

Marek, C. (2006). The Inscriften von Kaunos. Beck.

Marek, C. (2019). Anadolu’daki Roma Eyaletlerine Genel Bakış, O. Tekin (Ed.) Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri (ss. 262-276). Yapı Kredi Yayınları.

Milner, N. P. (2012). The remaining inscriptions from the Balboura survey project, J. J. Coulton (Ed.) The Balboura Survey and Settlement in Highland Southwest Anatolia (ss. 83-129). British Institute of Archaeology at Ankara.

Milner, N. P. (2016). Building Roman Lycia: New Inscriptions and Monuments from the Baths and Peristyle Buildings Ml 1 and Ml 2 at Oinoanda, AnatSt 66, 91-124. https://doi.org/10.1017/S0066154616000077

Milner, N. P. ve Mitchell, S. (1995). An Exedra for Demosthenes of Oenoanda and His Relatives. AnatSt 45, 91-104. https://doi.org/10.2307/3642916

Mimiroğlu, İ. M., Kocaman, M. ve Yaldız. E. (2019). Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Roma Lejyon Kenti Satala, SSSjournal 5, 3584-3597.

Mitchell, S. (1983). Armies and Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia. British Archaeological Reports Oxford.

Mitchell, S. (1987). Imperial Building in the Eastern Roman Provinces. HSCPh 91, 333-365.

Mitchell, S. (1996). Ariassos 1990. AnatSt 41, 159-172. https://doi.org/10.2307/3642938

Mitchell, S. ve Waelkens, M. (1987). Sagalassus and Cremna 1986. AnatSt 37, 37-47. https://doi.org/10.2307/3642889

Mitchell, S. ve Waelkens, M. (1998). Pisidian Antioch: The Site and Its Monuments. Duckworth.

Mitford, T. B. (2018). East of Asia Minor: Rome’s Hidden Frontier Vol 1. Oxford University Press.

Norman, N. J. (2009). Imperial Triumphs and Apotheosis: The Arch of Titus in Rome, D. B. Counts ve A. S. Tuck (Ed.) Koine: Mediterranean Studies in Honor of R. Ross Halloway (ss. 41-54). Oxbow Books.

O’Connor, C. (1993). Roman Bridges. Cambridge University Press.

Oktan, M. (2011). Roma’nın Anadolu’daki Yapı Politikası. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Akdeniz Üniversitesi

Onur, F. (2016). Patara Yol Anıtı. E. Dündar ve H. İşkan (Ed.) Lukka’dan Likya’ya - Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi (ss. 570-576). Yapı Kredi Yayınları.

Oransay, B. S. A. (2006). Arykanda Antik Kentinde 1971-2002 Kazı Sezonlarında Ele Geçen Madeni Buluntular ve Madencilik Faaliyetleri. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Ankara Üniversitesi.

Öğün, B. ve Işık, C. (2001). Kaunos Kbid: 35 Yılın Araştırma Sonuçları. Ozan & Orkun Medya Hizmetleri.

Özdizbay, A. (2008). Perge’nin MS 1.-2. Yüzyıllardaki Gelişimi. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Üniversitesi.

Özgen, H. M. (2009). Anadolu’da Roma Dönemi Takları ve Tak Biçimli Kent Kapıları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], İstanbul Üniversitesi.

Parman, E., Atvur, O., Uçkan, Y. O., Uçkan, E., Mergen, Y., Uğurlu E., Nadir, A., Evcim, S., Öztaşkın, G., Bursalı M., Yeşilova, H., Gökalp, Z. D. ve Kaya, Z. (2006). Olympos: Lykia’da Bir Korsan Kenti. Homer Kitabevi.

Patterson, J. R. (1991). Settlement, city and elite in Samnium and Lycia. J. Rich ve A. W. Hadrill (Ed.) City and Country in the Ancient World (ss. 147-168). Routledge.

Perrot, G. (1872). Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de la MYsie, de la Phrygies, de la Cappodoce et du Pont. Firmin Didot frères.

PIR II = Dessau, H. (1897). Prosopographia Imperii Romani, II. Reimer.

PIR III = Rohten, H. ve Dessau, H. (1898). Prosopographia Imperii Romani, III. Reimer.

Posamentir, R. ve Wörrle, M. (2006). Der Zeustempel von Aizanoi, ein großbau Flavischer Zeit. Istmitt 56, 227-246.

Price, S.R.F. (1984). Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor. Cambridge University Press.

Price, S. R. F. (2004). Ritüel ve İktidar. (T. Esin, Çev.) İmge Kitabevi.

Raja, R. (2012). Urban Development and Regional Identity in the Eastern Roman Provinces, 50 BC – AD 250; Aphrodisias, Ephesos, Athens, Gerasa. Museum Tusculanum Press.

Scarre, C. (1994). Chronicle of the Roman Emperors: The Reign-by-Reign Reocrd of the Rulers of Imperial Rome. Thames and Hudson.

Scherrer, P. (2000). Ephesus: The New Guide. Ege Yayınları.

Schneider, A. M. ve Karnapp, W. (1938). Die Stadtmauer Von İznik (Nicaea). IstMitt-BH 9. Archäologisches Institut des Deutschen reiches.

Schuler, C. (2014). Fernwasserleitungen und römische Administration im griechischen Osten. A. Kolb (Ed.) Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum. Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis III. Akten der Tagung in Zürich 19.-20.10.2012 (ss. 103-120). De Gruyter Akademie Forschung.

SEG LVII = Chaniotis, A., Corsten, T., Stroud, R. S. ve Tybout, R. A. (2011). Supplementum Epigraphicum Graecum, LVII. Brill.

Sherwin–White, A. N. (1966). The Letters of Pliny: A Historical and Social Commentary. Oxford Clerandon Press.

Shotter, D. (1998). Roman Britain. Routledge.

Söğüt, B. (1998). Kilikia Bölgesi’ndeki Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Selçuk Üniversitesi.

Söğüt, B. (1999). Lamos’da Bulunan Bir Tapınak. Olba 2(2), 399-409.

Stenton, E. C. ve Coulton, J. J. (1986) Oinoanda: The Water Supply and Aqueduct, AnatSt 36, 15-59. https://doi.org/10.2307/3642826

Strocka, V. M. (1988). Wechselwirkungen der stadtrömischen und kleinasiatischen Architektur unter Trajan und Hadrian. IstMitt 38, 291-307.

Strocka, V. M. (1996). Datierungskriterien kleinasiatischer Girlandensarkophage, AA 1996, 455-473.

Şahin, S. (1978). Bithynische Studien – Bithynia İncelemeleri, Bd. 7. R. Habelt.

Şahin, S. (1987). Yazıtların Diliyle İznik’te (Nikaia) Tarih, Araştırma Sonuçları Toplantısı 5(1), 369-375.

Şahin, S. (2007). Die Bauinschrift auf dem Druckrohraquädukt von Delikkemer bei Patara. C. Schuler (Ed.) Griechische Epigraphik in Lykien (ss. 99-110). VÖAW.

Şahin, S. (2008). Der neronische Leuchtturm und die vespasianischen Thermen von Patara. Gephyra 5, 1-32.

Şahin, S. (2014). Stadiasmus Patarensis: Itinera Romana Provincia Lycia, Likya Eyaleti Roma Yolları. Arkeoloji ve Sanat.

TAM II.2 = Kalinka, E. (1920). Titvli Asiae Minoris, II.2. Acad. Scientiarum Austriaca.

TAM V.2 = Hermann, P. (1981). Titvli Asiae Minoris, V.2. Acad. Scientiarum Austriaca.

Tek, A. T. (2005). The Coins of Gordianus III found at Arykanda. Evidence for an Earthquake Relief Fund in Lycia?. C. A. Asins (Ed.) XIII Congreso Internacional de Numismatica (ss. 947-957). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección General de Museos Estatales.

Thür, H. (1985). Ephesische Bauhütten in der Zeit der Flavier und der Adoptivkaiser. H. Vetters, M. Kandler, S. Karwiese ve R. Pillinger (Eds.) Lebendige Altertumwissenschaft: Festgabe zur Vellendung des 70. Lebensjahres von H. Vetters (ss. 181-187). Holzhausen.

Townsend, R. F. ve Hoff, M. C. (2004). Monumental Tomb Architecture in Western Rough Cilicia. ÖJh 73, 251-281.

Townsend, R. F. ve Hoff, M. C. (2009). Lamos in Rough Cilicia: An Architectural Survey. Olba 17, 251-281.

Tunç, G. (1978). Taş Köprülerimiz. Karayolları Genel Müdürlüğü Matbaası.

Uçkan, B. Y. O. (2016). Ateş ve Suyla Kutsanan Kent: Olympos. H. İşkan ve E. Dündar (Ed.) Lukka’dan Likya’ya - Sarpedon ve Aziz Nikolaos’un Ülkesi (ss. 274-288). Yapı Kredi Yayınları.

Uçkan, B. Y. O., Mergen, Y, Gökalp, Z. D., Bursalı. M., Öztaşkın, G., Yıldırım, S. ve Öncü, E. (2008). Olympos Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları, Kazı Sonuçları Toplantısı 30(3), 373-387.

Uzunoğlu, H. (2018). Epigrafik Belgeler Işığında Güney ve Güney Batı Anadolu’da Su ve Su Yapıları. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Akdeniz Üniversitesi.

Ward–Perkins, J. B. (1951). The Arch of Septimius Severus at Lepcis Magna. Archaeology 4(4), 226-231.

Wellesley, K. (2000). The Year of the Four Emperors, London and New York.

Wells, C. (1984). The Roman Empire. Harvard University Press.

Winter, E. (1996). Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien. Asia Minor Studien 20. Rudolf Habelt.

Yegül, F. K. (2006). Antik Çağ’da Hamamlar ve Yıkanma. Homer Kitabevi.

Yegül, F. K. (2011). Roma Dünyasında Yıkanma. Koç Üniversitesi Yayınları.

Yurtsever, A. (2017). Side’de MS 1. – 3. Yüzyıllar Arasında Yumurta-Ok Bezemelerinin (İon Kymationu) Stilistik Değişim ve Gelişimi. G. Coşkun (Ed.) Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekan: Dumlupınar Üniversitesi V. Arkeoloji Sempozyumu, Kütahya 10-12 Ekim 2016 (ss. 251-271). Bilgin Kültür Sanat.

Tokbudak, D. B. (2022). Küçük Asia’da Vespasianus Dönemi’nde Sürdürülen Yapı Programı. Arkhaia Anatolika, 5, 154-186. https://doi.org/10.32949/Arkhaia.2022.47

Paylaş!