Vitruvius III.2.6: Hermogenes, Menesthes ve Pseudodipteros Planlı Apollon Tapınağı (?)

Görkem KÖKDEMİR

Arkhaia Anatolika 4. Sayı

Geliş Tarihi : 01.02.2021 | Kabul Tarihi : 19.02.2021

DOI : 10.32949/Arkhaia.2021.27 | Yayın Tarihi : 22.2.2021 15:59:59

Öz

Vitruvius’un “De architectura libri decem” çalışması, Akdeniz Havzası’nın klasik çağlarının mimarlık-mühendislik tarihini ve kuramlarını yansıtan, günümüze kadar ulaşmış kuşkusuz en kapsamlı çalışma olarak literatürdeki yerini almıştır. Vitruvius, bu çalışması içinde Hermogenes’ten ilk kez, III. kitaptaki tapınak planlarına ve örneklerine yer verdiği bölümde bahsetmiştir (III.2.6): “huius exemplar Romae non est sed│Magnesiae (aedis) Dianae Hermogenis, Alabandis etiam Apollinis a Menesthe facta”. Bu bölümde, pseudodipteros planını anlatırken Vitruvius, Hermogenes ismini ilk kez anarak, Roma’da örneği olmayan söz konusu plan tipindeki tapınaklardan sadece iki tanesini saymıştır. Bu tapınaklardan bir tanesi, Hermogenes’in isminin geçtiği bölümde bahsedilen ve diğer bölümlerde de Hermogenes’in yapıtı olarak anılan Magnesia’daki Artemis Tapınağı’dır. İkinci pseudodipteros planlı tapınak ise Vitruvius’un aktarımıyla, Apollon’a ithaf edilmiş bir tapınaktır. III.2.6 numaralı bölüm, Hermogenes problematiğini literatüre taşıyan en önemli bölümlerden bir tanesidir. Roma’nın dışında, Vitruvius’un bildiği ve aktardığı iki pseudodipteros planlı tapınağın metindeki varlığı üzerine bir tartışma yapmak olası değildir. Ancak bu bölümde Vitruvius’un kullanmış olduğu Alabanda (?) ve Menesthes (?) isimleri, büyük bir tartışmayı beraberinde getirir. Hermogenes nerelidir? Artemis Tapınağı dışındaki ikinci pseudodipteros planlı olan Apollon Tapınağı nerede ve kim tarafından inşa edilmiştir? Bu çalışma bugüne kadar bu konuyla ilgili ortaya konulmuş tüm tartışmaları ve yorumları bir arada değerlendirerek, bu problematiğe farklı bir bakış açısı getirecektir.

Antik Kaynaklar

Frontin. aqu.: Sextus Iulius Frontinus, De aquis urbis Romae.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Frontinus/De_Aquis/text*.html

Plin. nat.: Plinius, Naturalis Historia.

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/36*.html

Sidon. Epistulae.: Sidonius Apollinaris, Epistulae; Kullanılan Metin ve Çeviri: Sidonius, Poems. Letters: Books 1-2, (Çev.) W. B. Anderson. Loeb Classical Library 296. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936.

Strab.: Strabon, Geographica XII-XIII-XIV; Kullanılan Metin ve Çeviri: Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV). (Çev). Adnan Pekman. İstanbul 1993.

 

Vitruvius Çevirileri

Vitr. (1548). Vitruvius Teutsch. (Çev.) W. H. Ryff. Nuremberg: Johan Petreius.

Vitr. (1867). Vitruvii de Architectura libri decem. (Çev.) V. Rose ve H. Müller-Strübing. Leipzig: Typis B. G. Teubneri.

Vitr. (1899). Vitruvii de Architectura libri decem. Iterium Edidit (Çev.) V. Rose. Leipzig: Typis B. G. Teubneri.

Vitr. (1909). Vitruve, Tome II. (Çev.) A. Choisy. Paris: Imprimerie-Librairie Lahure.

Vitr. (1914). Vitruvius, The Ten books on Architecture. (Çev.) M. H. Morgan. Cambridge: Harvard University Press.

Vitr. (1931). Vitruvius on Arhitecture, Vol. I. (Çev.) F. Granger. Loeb Classical Library 251. Cambridge: Harvard University Press.

Vitr. (1993). Mimarlık Üzerine On Kitap. 2. Baskı (Çev.) S. Güven. İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.

 

Modern Kaynaklar

Andrianou, D., Steinmetz-Lovette, H., Pastore, C., Robinson, B., Taylor, L., Zanoni, A. ve Haselberger, L. (1996). Reviving Vitruvius: Six Centuries of De Architectura: A Catalogue of Editions at the University of Pennsylvania. Philadelphia.

Aydın-Tavukçu, Z. (2015). Alabanda: Tarihi coğrafya, Topoğrafya, Araştırma ve Kazılar. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 35, 223-256.

Bağdatlı, F. (2001). Alabanda Apollon İsotimos Tapınağı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi.

Bingöl, O. (1990). Der Oberbau des Smintheion in der Troas. W. Hoepfner ve E.-L. Schwandner (Eds.), Hermogenes und die hoch hellenistische Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 28. Bis 29. Juli 1988 im Rahmen des 13. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie (ss. 45-50). Mainz: P. von Zabern.

Bingöl, O. (2013). From the Dipteros of Polykrates to the Pseudodipteros of Hermogenes. Anatolia 39, 107-119.

Bingöl, O. (2020). Hermogenes. Das Glas Halbleer Betrachtetin. U. Quatember ve U. Lohner-Urban (Eds.), Zwischen Bruch und Kontinuitaet Architektur in Kleinasien am Übergang vom Hellenismus zur römischen Kaiserzeit. Byzas 25 (ss. 31-40). İstanbul: Ege Yayınları.

Büyüközer, A. (2018). The Sanctuary of Hekate at Lagina in the 4th Century BC. Arkhaia Anatolika 1, 15-30. DOI: 10.32949/Arkhaia.2018.1

Büyüközer, A. (2019). Lagina ve Ionia Rönesansı: Tapınak ve Propylon’daki Uygulamalar Işığında Ionia Rönesansı’nın Kronolojik Tanımlamasına Yeni Bir Katkı. Arkhaia Anatolika 2, 195-217. DOI: 10.32949/Arkhaia.2019.12

Corso, A. (2020). The Statue of Apollo Smintheus by Skopas and the Monumental Policy of the Satrap Artabazus. V. Keleş (Ed.), Parion Studies III. Propontis ve Çevre Kültürleri – Propontis and Surrounding Cultures (ss. 247-253). İstanbul: Ege Yayınları.

Coulton, J. J. (1977). Ancient Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design. New York: Cornell University Press.

Dreyer, B. ve Bingöl, O. (2018). Neues zu Magnesia, archäologisch und epigraphisch. H. Frielinghaus ve T. G. Schattner (Eds.), Ad summum templum architecturae: Forschungen zur antiken Architektur im Spannungsfeld der Fragestellungen und Methoden (ss. 32-44). Möhnsee: Bibliopolis Verlag.

Edhem, H. (1905). Fouilles d’Alabanda en Carie: rapport sommaire sur la première campagne. CRAI 49(4), 443-459. https://doi.org/10.3406/crai.1905.71655

Edhem, H. (1906). Fouilles d’Alabanda en Carie: Rapport sommaire sur la seconde campagne. CRAI 50(6), 407-422. https://doi.org/10.3406/crai.1906.71899

Görkay, K. (2012). The Temple of Augustus and Roma in Ancyra: A Reassessment. T. Schulz (Ed.), Dipteros und Pseudodipteros: Bauhistorische und archäologische Forschungen; Internationale Tagung, 13.11.-15.11. 2009 an der Hochschule Regensburg. Byzas 12 (ss. 203-218). İstanbul: Ege Yayınları.

Gros, P. (1978). Le dossier vitruvien d’Hermogénès. MÉFRA, 90, 687-703. https://doi.org/10.3406/mefr.1978.1167

Haselberger, L. ve Holzamnn, S. (2015). Visualizing asperitas: Vitruvius (3.3.9) and the ‘asperity’ of Hermogenes’ pseudodipteral temple. JRA 28, 371-391.

Hoepfner, W. (1990). Bauten und Bedeutung des Hermogenes. W. Hoepfner ve E.-L. Schwandner (Eds.), Hermogenes und die hochhellenistische Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 28. Bis 29. Juli 1988 im Rahmen des 13. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie (ss. 1-34). Mainz: P. von Zabern.

Hoepfner, W. ve Schwandner, E.-L. (1990). Hermogenes und die hochhellenistische Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 28. Bis 29. Juli 1988 im Rahmen des 13. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie. Mainz: P. von Zabern.

Kökdemir, G. (2004). The Augustan Typological and Stylistic Features in Anthemion Decorations on Sacrificial Tables. Anadolu 27, 63-96.

Kökdemir, G. (2011). Menderes Magnesiası – Propylon Mimari Bezemeleri. Anadolu 37, 93-141.

Kreeb, M. (1990). Hermogenes-Quellen-Und Datierungsprobleme. W. Hoepfner ve E.-L. Schwandner (Eds.), Hermogenes und die hochhellenistische Architektur. Internationales Kolloquium in Berlin vom 28. Bis 29. Juli 1988 im Rahmen des 13. Internationalen Kongresses für Klassische Archäologie (ss. 103-11). Mainz: P. von Zabern.

Krinsky, C. H. (1967). Seventy-Eight Vitruvius Manuscripts. JWarb 30, 36-70.

Moore, R. E. (1968). A newly observed stratum in Roman floor mosaics. AJA 72, 57-68.

Özgünel, A. C. (2013a). Apollon Smintheus’un İzinde: Smintheion. İstanbul: Ege Yayınları.

Özgünel, A. C. (2013b). İlyada Destanı Işığında Smintheus Tapınağı. A. C. Özgünel (Ed.), Apollon Smintheus’un İzinde: Smintheion. (ss. 29-76). İstanbul: Ege Yayınları.

Pullan, R. P. (1881). The Sminthium. Antiquities of Ionia 4 (ss. 40-47). London: Macmillan. https://doi.org/10.11588/diglit.4327#0053

Rumscheid, F. (1994). Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus. Beiträge zur Erschliessung hellenistischer und kaiserzeitlicher Skulptur und Architektur. Band 14. Mainz: P. von Zabern.

Rumscheid, F. (1995). Die Ornamentik des Apollon-Smintheus-Tempels in der Troas. IstMitt 45, 25-55.

Schober, A. (1933). Des Fries des Hekateions von Lagina. IstForsch 2.

Schulz, T. (2012a). Dipteros und Pseudodipteros: Bauhistorische und archäologische Forschungen; Internationale Tagung, 13.11. – 15.11.2009 an der Hochschule Regensburg. Byzas 12. İstanbul: Ege Yayınları.

Schulz, T. (2012b). Vergleich der Pseudodipteroi – Aufbau und Konstruktion. T. Schulz (Ed.), Dipteros und Pseudodipteros: Bauhistorische und archäologische Forschungen; Internationale Tagung, 13.11.–15.11. 2009 an der Hochschule Regensburg. Byzas 12 (ss. 165-179). İstanbul: Ege Yayınları.

Schneider, J. G. (1808). Commentariorum partem priorem tenens Marci Vitruvii Pollionis De architectura libri decem (Band 2). Leipzig: Sumtibus et Litteris G. J. Göschen.

Senseney, J. R. (2016). Scale, Architects, and Architectural Theory. M. M. Miles (Ed.), A companion to Greek Architecture. Blackwell Companions to the Ancient World (ss. 224-237). Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.

Tırpan, A., Gider, Z. ve Büyüközer, A. (2012). The Temple of Hekate in Lagina. T. Schulz (Ed.), Dipteros und Pseudodipteros: Bauhistorische und archäologische Forschungen; Internationale Tagung, 13.11.-15.11. 2009 an der Hochschule Regensburg. Byzas 12 (ss. 181-202). İstanbul: Ege Yayınları.

von Gärtringen, F. H. (1906). Inschriften von Priene. Berlin: Druck und Verlag von Georg Reimer.

Yegül, F. (19932). Vitruvius ve De Architectura. Vitruvius, Mimarlık Üzerine On Kitap. 2. Baskı (Çev.) S. Güven (ss. ix-xviii). İstanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları.

Yegül, F. K. (2020). The Temple of Artemis at Sardis. Archaeological Exploration of Sardis Report 7. Cambridge: Harvard University Press.

Yegül, F. K. ve Favro, D. (2019). Roman Architecture and Urbanism. From the Origins to Late Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9780511979743

Yener, E. (2001). Alabanda Antik Kenti Kazı Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 1999. Müze Kurtarma Kazıları Sonuçları 11, 5-16.

Yener, E. (2002). Alabanda Antik Kenti Kazı Temizlik ve Çevre Düzenleme Çalışmaları 2000. Müze Kurtarma Kazıları Sonuçları 12, 179-190.

Kökdemir, G. (2021). Vitruvius III.2.6: Hermogenes, Menesthes ve Pseudodipteros Planlı Apollon Tapınağı (?). Arkhaia Anatolika, 4, 83-108. DOI: 10.32949/Arkhaia.2021.27

Paylaş!