Alaca Höyük Erken Tunç Çağı Krali Mezarları ve İkiz İdoller

  Aykut ÇINAROĞLU

Geliş Tarihi : 31.08.2018 | Kabul Tarihi : 12.11.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.0 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 16:26:25

The Sanctuary of Hekate at Lagina in the 4th Century BC

  Aytekin BÜYÜKÖZER

Geliş Tarihi : 14.07.2018 | Kabul Tarihi : 07.10.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.1 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 17:09:27

Tripolis’te Bulunan Sagalassos Kırmızı Astarlı Seramikleri

  Mehmet OK

Geliş Tarihi : 05.07.2018 | Kabul Tarihi : 13.08.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.2 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 17:26:02

Kekova Adası Erken Bizans Dönemi Korinth Başlıkları

  Erdoğan ASLAN

Geliş Tarihi : 27.06.2018 | Kabul Tarihi : 09.08.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.3 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 18:20:59

Dorik Geisonlarda Mutulus Plakaları ile Guttaenın Düzenlenişi

  Zeliha GİDER BÜYÜKÖZER

Geliş Tarihi : 14.07.2018 | Kabul Tarihi : 19.10.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018.4 | Yayın Tarihi : 15.11.2018 18:17:43

Sinop Müzesi’nde Bulunan Üç Plastik Kandil

  Deniz PASTUTMAZ SEVMEN

Geliş Tarihi : 13.11.2018 | Kabul Tarihi : 27.11.2018

DOI : 10.32949/Arkhaia.2018145704 | Yayın Tarihi : 29.11.2018 11:20:53